con điểm 9

mẹ: hôm nay con kiểm tra được mấy điểm
con: 9 ạ
mẹ: giỏi lắm
con: còn thiếu 9 điểm nữa là được 10
Đăng ngày 12 Tháng 1 lúc 21:08
Truyện liên quan