Thần Chết

có 3 người đang đi trên chiếc thuyền. Đang đi bỗng gặp thần chết. Thần Chết bảo:"3 ngươi, từng người thả 1 đồ vật xuống nước. Ta tìm được, người đó sẽ chết. Ta không tìm được, người đó sống"
Người thứ nhất thả cọng tóc xuống. Thần Chết tìm được, thằng đó chết
Người thứ hai thả cây kim xuống. Thần Chết tìm được, và kết cục cũng như người thứ nhất
Người thứ ba thấy thế, sợ quá, ném đại vật đang cầm trên tay. Thần chết không tìm được, thằng đó sống.
Sau đó Thần Chết hỏi:" ngươi ném gì xuống nước vậy?"
Người thứ ba trả lời:
- Dạ, viên C sủi ạ
Đăng ngày 19 Tháng 12 lúc 15:33
Truyện liên quan