1 nhà bác học già đi tàu điện, ông chợt quên là mk để tấm vé ở đâu. ông liền lục sục tìm vé. may sao nhân viên soát vé nhận ra ông và ko thu vé của ông, nhưng ông vẫn tìm. nhân viên thấy thế bèn hỏi:

Xem tiếp >>


1 0