đáp ứng yêu câu
0 0
có 3 người đang đi trên chiếc thuyền. Đang đi bỗng gặp thần chết. Thần Chết bảo:"3 ngươi, từng người thả 1 đồ vật xuống nước. Ta tìm được, người đó sẽ chết. Ta không tìm được, người đó sống"
Người thứ nhất thả cọng tóc xuống. Thần Chết…

Xem tiếp >>


0 0
ngu a may
0 0
phi dao+ ném dép
0 0
thi được -10
0 0