Em giống anh
1 0
Cho em hỏi
0 0
Con tai thời nay như vàng nên giá
Con gái thời nay như hòn đá dưới chân
Hòn đá dưới chân còn có người nhìn ngó
Vàng lên gí thì có chó nó mới mua

Xem tiếp >>


0 0
Bán bánh mì
0 0