ngủ ngon  ghê
1 0
thi đạt
0 1
sợ quá nha!!
1 0
hay quá đó
0 1