Đơn xin nghỉ nhậu

Tạ Minh Hướng
Thể loại: ẢNH HÀI, ẢNH CHẾ
7369 lượt xem    2 Tháng 3 2017 lúc 18:35


Thánh troll nobita lại xuất hiện

luong hieu
Thể loại: ẢNH HÀI, ẢNH CHẾ
5719 lượt xem    2 Tháng 6 lúc 10:08


Ai nguy hiểm hơn?

luong hieu
Thể loại: ẢNH HÀI, ẢNH CHẾ
5524 lượt xem    8 Tháng 4 lúc 10:27


Thơ chế Shin cậu bé bút chì

flytostar
Thể loại: ẢNH HÀI, ẢNH CHẾ
5247 lượt xem    6 Tháng 7 2016 lúc 11:48


Còn ai có câu nào bá đạo hơn không

luong hieu
Thể loại: ẢNH HÀI, ẢNH CHẾ
5103 lượt xem    23 Tháng 1 2017 lúc 13:40


Thu nhập 100 triệu 1 tháng mà không đủ

luong hieu
Thể loại: ẢNH HÀI, ẢNH CHẾ
5044 lượt xem    31 Tháng 5 lúc 11:24


lời nói chẳng mất tiền mua

flytostar
Thể loại: ẢNH HÀI, ẢNH CHẾ
4966 lượt xem    4 Tháng 2 2017 lúc 20:15


Tin nhắn không dấu, quá nguy hiểm

luong hieu
Thể loại: ẢNH HÀI, ẢNH CHẾ
4941 lượt xem    8 Tháng 4 lúc 10:28


Ai chơi được trò này với thánh Nô

luong hieu
Thể loại: ẢNH HÀI, ẢNH CHẾ
4779 lượt xem    8 Tháng 4 lúc 10:28


Suýt đoán đúng

luong hieu
Thể loại: ẢNH HÀI, ẢNH CHẾ
4775 lượt xem    25 Tháng 3 lúc 08:54


Shin chế: Thánh Nô lại bị Shin troll

luong hieu
Thể loại: ẢNH HÀI, ẢNH CHẾ
4260 lượt xem    27 Tháng 1 2017 lúc 19:42


Cho lên lớp luôn không cần thi

tuan linh
Thể loại: ẢNH HÀI, ẢNH CHẾ
4053 lượt xem    10 Tháng 8 lúc 15:41


Đôrêmon hát chế 4 chữ L

Thái Hùng
Thể loại: VIDEO
3874 lượt xem    17 Tháng 2 2017 lúc 20:50

các bạn cùng zuize.vn nghe đô rê mon hát chế 4 chữ lùn - Lùn thì làm sao nào.


Thánh Shin và thánh Nô ai nguy hiểm hơn?

flytostar
Thể loại: ẢNH HÀI, ẢNH CHẾ
3834 lượt xem    30 Tháng 7 2016 lúc 13:10


Ca này thánh SHin bó tay

luong hieu
Thể loại: ẢNH HÀI, ẢNH CHẾ
3751 lượt xem    8 Tháng 4 lúc 10:28


Cách làm bài kiểm tra của thánh Nô

luong hieu
Thể loại: ẢNH HÀI, ẢNH CHẾ
3494 lượt xem    23 Tháng 1 2017 lúc 13:42


Cãi à

Linhbeo
Thể loại: ẢNH HÀI, ẢNH CHẾ
3403 lượt xem    4 Tháng 1 lúc 11:31


Như vậy là sao nhỉ?

luong hieu
Thể loại: ẢNH HÀI, ẢNH CHẾ
3333 lượt xem    6 Tháng 8 lúc 20:00


Ý nghĩa

luong hieu
Thể loại: ẢNH HÀI, ẢNH CHẾ
3291 lượt xem    23 Tháng 12 lúc 16:03


chẩm CMNR

Dũng
Thể loại: ẢNH HÀI, ẢNH CHẾ
3228 lượt xem    29 Tháng 4 lúc 11:05


Thơ tình buồn của Nobita

luong hieu
Thể loại: ẢNH HÀI, ẢNH CHẾ
3162 lượt xem    8 Tháng 4 lúc 10:28


Lỗi dịch tin nhắn không dấu

luong hieu
Thể loại: ẢNH HÀI, ẢNH CHẾ
3081 lượt xem    23 Tháng 12 lúc 16:03


ruyrt

Hà Trọng Tiến
Thể loại: ẢNH HÀI, ẢNH CHẾ
3065 lượt xem    4 Tháng 1 lúc 22:10


Những bài thơ troll hài hước

Kim Long
Thể loại: ẢNH HÀI, ẢNH CHẾ
2970 lượt xem    13 Tháng 4 2016 lúc 13:00


122456

Dũng
Thể loại: ẢNH HÀI, ẢNH CHẾ
2950 lượt xem    29 Tháng 4 lúc 11:05


Thánh Nô nhanh trí

tuan linh
Thể loại: ẢNH HÀI, ẢNH CHẾ
2926 lượt xem    10 Tháng 8 lúc 15:41


Nhiều cái đố

luong hieu
Thể loại: ẢNH HÀI, ẢNH CHẾ
2924 lượt xem    25 Tháng 3 lúc 08:53


Đối thơ bá đạo

Memory
Thể loại: ẢNH HÀI, ẢNH CHẾ
2829 lượt xem    6 Tháng 2 2017 lúc 21:20


Không chém gió nữa

luong hieu
Thể loại: ẢNH HÀI, ẢNH CHẾ
2815 lượt xem    25 Tháng 3 lúc 08:53


Conan troll bố

flytostar
Thể loại: ẢNH HÀI, ẢNH CHẾ
2810 lượt xem    4 Tháng 2 2017 lúc 20:14