Đơn xin nghỉ nhậu

Tạ Minh Hướng
Thể loại: ẢNH HÀI, ẢNH CHẾ
12413 lượt xem    2 Tháng 3 2017 lúc 18:35


Thơ chế Shin cậu bé bút chì

flytostar
Thể loại: ẢNH HÀI, ẢNH CHẾ
7636 lượt xem    6 Tháng 7 2016 lúc 11:48


Ai nguy hiểm hơn?

luong hieu
Thể loại: ẢNH HÀI, ẢNH CHẾ
7115 lượt xem    8 Tháng 4 2017 lúc 10:27


Thánh Shin và thánh Nô ai nguy hiểm hơn?

flytostar
Thể loại: ẢNH HÀI, ẢNH CHẾ
7061 lượt xem    30 Tháng 7 2016 lúc 13:10


Thánh troll nobita lại xuất hiện

luong hieu
Thể loại: ẢNH HÀI, ẢNH CHẾ
7033 lượt xem    2 Tháng 6 2017 lúc 10:08


Tin nhắn không dấu, quá nguy hiểm

luong hieu
Thể loại: ẢNH HÀI, ẢNH CHẾ
6259 lượt xem    8 Tháng 4 2017 lúc 10:28


Những bài thơ troll hài hước

Kim Long
Thể loại: ẢNH HÀI, ẢNH CHẾ
6063 lượt xem    13 Tháng 4 2016 lúc 13:00


lời nói chẳng mất tiền mua

flytostar
Thể loại: ẢNH HÀI, ẢNH CHẾ
5989 lượt xem    4 Tháng 2 2017 lúc 20:15


Shin chế: Thánh Nô lại bị Shin troll

luong hieu
Thể loại: ẢNH HÀI, ẢNH CHẾ
5926 lượt xem    27 Tháng 1 2017 lúc 19:42


Thu nhập 100 triệu 1 tháng mà không đủ

luong hieu
Thể loại: ẢNH HÀI, ẢNH CHẾ
5900 lượt xem    31 Tháng 5 2017 lúc 11:24


Ai chơi được trò này với thánh Nô

luong hieu
Thể loại: ẢNH HÀI, ẢNH CHẾ
5889 lượt xem    8 Tháng 4 2017 lúc 10:28


Còn ai có câu nào bá đạo hơn không

luong hieu
Thể loại: ẢNH HÀI, ẢNH CHẾ
5811 lượt xem    23 Tháng 1 2017 lúc 13:40


Suýt đoán đúng

luong hieu
Thể loại: ẢNH HÀI, ẢNH CHẾ
5787 lượt xem    25 Tháng 3 2017 lúc 08:54


Ca này thánh SHin bó tay

luong hieu
Thể loại: ẢNH HÀI, ẢNH CHẾ
5489 lượt xem    8 Tháng 4 2017 lúc 10:28


Câu nói hay về tình yêu - Tôi sợ

zuize
Thể loại: ẢNH HÀI, ẢNH CHẾ
5349 lượt xem    16 Tháng 7 2016 lúc 11:38


Cho lên lớp luôn không cần thi

tuan linh
Thể loại: ẢNH HÀI, ẢNH CHẾ
5032 lượt xem    10 Tháng 8 2017 lúc 15:41


Doreamon và Nobita hỏi xoáy đáp xoay

luong hieu
Thể loại: ẢNH HÀI, ẢNH CHẾ
4927 lượt xem    16 Tháng 5 2016 lúc 19:31


Thơ tình buồn của Nobita

luong hieu
Thể loại: ẢNH HÀI, ẢNH CHẾ
4901 lượt xem    8 Tháng 4 2017 lúc 10:28


Cãi à

Linhbeo
Thể loại: ẢNH HÀI, ẢNH CHẾ
4892 lượt xem    4 Tháng 1 lúc 11:31


Đôrêmon hát chế 4 chữ L

Thái Hùng
Thể loại: VIDEO
4831 lượt xem    17 Tháng 2 2017 lúc 20:50

các bạn cùng zuize.vn nghe đô rê mon hát chế 4 chữ lùn - Lùn thì làm sao nào.


Lỗi dịch tin nhắn không dấu

luong hieu
Thể loại: ẢNH HÀI, ẢNH CHẾ
4767 lượt xem    23 Tháng 12 lúc 16:03


Mệt quá, đôi khi chỉ thèm 1 giấc ngủ

Ba con sói
Thể loại: ẢNH HÀI, ẢNH CHẾ
4718 lượt xem    12 Tháng 4 2016 lúc 00:51


Sự ngây ngô chảy nước mắt của Shin

luong hieu
Thể loại: ẢNH HÀI, ẢNH CHẾ
4703 lượt xem    8 Tháng 7 2016 lúc 12:44


Ý nghĩa

luong hieu
Thể loại: ẢNH HÀI, ẢNH CHẾ
4691 lượt xem    23 Tháng 12 lúc 16:03


Xeko bị Nobita troll

luong hieu
Thể loại: ẢNH HÀI, ẢNH CHẾ
4662 lượt xem    16 Tháng 5 2016 lúc 19:32


Lên voi xuống chó

Nguyễn Đăng Khôi
Thể loại: ẢNH HÀI, ẢNH CHẾ
4598 lượt xem    2 Tháng 3 lúc 23:30


chẩm CMNR

Dũng
Thể loại: ẢNH HÀI, ẢNH CHẾ
4582 lượt xem    29 Tháng 4 2017 lúc 11:05


Ảnh chế doremon 20-11: bó tay chấm com

Memory
Thể loại: ẢNH HÀI, ẢNH CHẾ
4531 lượt xem    14 Tháng 11 2016 lúc 17:19


WHAT là cái gì?

flytostar
Thể loại: ẢNH HÀI, ẢNH CHẾ
4520 lượt xem    21 Tháng 7 2016 lúc 10:51


[01/14] Trúng thưởng

Nguyễn Đăng Khôi
Thể loại: ẢNH HÀI, ẢNH CHẾ
4457 lượt xem    8 Tháng 4 lúc 10:57