Đơn xin nghỉ nhậu

Tạ Minh Hướng
Thể loại: ẢNH HÀI, ẢNH CHẾ
9228 lượt xem    2 Tháng 3 2017 lúc 18:35


Thánh troll nobita lại xuất hiện

luong hieu
Thể loại: ẢNH HÀI, ẢNH CHẾ
6290 lượt xem    2 Tháng 6 2017 lúc 10:08


Ai nguy hiểm hơn?

luong hieu
Thể loại: ẢNH HÀI, ẢNH CHẾ
6267 lượt xem    8 Tháng 4 2017 lúc 10:27


Thơ chế Shin cậu bé bút chì

flytostar
Thể loại: ẢNH HÀI, ẢNH CHẾ
5995 lượt xem    6 Tháng 7 2016 lúc 11:48


Còn ai có câu nào bá đạo hơn không

luong hieu
Thể loại: ẢNH HÀI, ẢNH CHẾ
5617 lượt xem    23 Tháng 1 2017 lúc 13:40


Thu nhập 100 triệu 1 tháng mà không đủ

luong hieu
Thể loại: ẢNH HÀI, ẢNH CHẾ
5601 lượt xem    31 Tháng 5 2017 lúc 11:24


Tin nhắn không dấu, quá nguy hiểm

luong hieu
Thể loại: ẢNH HÀI, ẢNH CHẾ
5595 lượt xem    8 Tháng 4 2017 lúc 10:28


lời nói chẳng mất tiền mua

flytostar
Thể loại: ẢNH HÀI, ẢNH CHẾ
5528 lượt xem    4 Tháng 2 2017 lúc 20:15


Ai chơi được trò này với thánh Nô

luong hieu
Thể loại: ẢNH HÀI, ẢNH CHẾ
5465 lượt xem    8 Tháng 4 2017 lúc 10:28


Suýt đoán đúng

luong hieu
Thể loại: ẢNH HÀI, ẢNH CHẾ
5422 lượt xem    25 Tháng 3 2017 lúc 08:54


Shin chế: Thánh Nô lại bị Shin troll

luong hieu
Thể loại: ẢNH HÀI, ẢNH CHẾ
4896 lượt xem    27 Tháng 1 2017 lúc 19:42


Thánh Shin và thánh Nô ai nguy hiểm hơn?

flytostar
Thể loại: ẢNH HÀI, ẢNH CHẾ
4663 lượt xem    30 Tháng 7 2016 lúc 13:10


Cho lên lớp luôn không cần thi

tuan linh
Thể loại: ẢNH HÀI, ẢNH CHẾ
4641 lượt xem    10 Tháng 8 lúc 15:41


Ca này thánh SHin bó tay

luong hieu
Thể loại: ẢNH HÀI, ẢNH CHẾ
4614 lượt xem    8 Tháng 4 2017 lúc 10:28


Đôrêmon hát chế 4 chữ L

Thái Hùng
Thể loại: VIDEO
4405 lượt xem    17 Tháng 2 2017 lúc 20:50

các bạn cùng zuize.vn nghe đô rê mon hát chế 4 chữ lùn - Lùn thì làm sao nào.


Cãi à

Linhbeo
Thể loại: ẢNH HÀI, ẢNH CHẾ
4396 lượt xem    4 Tháng 1 lúc 11:31


Những bài thơ troll hài hước

Kim Long
Thể loại: ẢNH HÀI, ẢNH CHẾ
4151 lượt xem    13 Tháng 4 2016 lúc 13:00


Ý nghĩa

luong hieu
Thể loại: ẢNH HÀI, ẢNH CHẾ
4141 lượt xem    23 Tháng 12 lúc 16:03


Lỗi dịch tin nhắn không dấu

luong hieu
Thể loại: ẢNH HÀI, ẢNH CHẾ
4122 lượt xem    23 Tháng 12 lúc 16:03


Cách làm bài kiểm tra của thánh Nô

luong hieu
Thể loại: ẢNH HÀI, ẢNH CHẾ
4074 lượt xem    23 Tháng 1 2017 lúc 13:42


Như vậy là sao nhỉ?

luong hieu
Thể loại: ẢNH HÀI, ẢNH CHẾ
3966 lượt xem    6 Tháng 8 lúc 20:00


chẩm CMNR

Dũng
Thể loại: ẢNH HÀI, ẢNH CHẾ
3856 lượt xem    29 Tháng 4 2017 lúc 11:05


Thơ tình buồn của Nobita

luong hieu
Thể loại: ẢNH HÀI, ẢNH CHẾ
3813 lượt xem    8 Tháng 4 2017 lúc 10:28


Tết đến nơi túi ta không 1 đồng

Hồng Giang
Thể loại: ẢNH HÀI, ẢNH CHẾ
3707 lượt xem    22 Tháng 1 lúc 15:50


Nobita bỏ vợ.

Trần Thanh Trọng
Thể loại: ẢNH HÀI, ẢNH CHẾ
3659 lượt xem    21 Tháng 1 lúc 10:49


ruyrt

Hà Trọng Tiến
Thể loại: ẢNH HÀI, ẢNH CHẾ
3637 lượt xem    4 Tháng 1 lúc 22:10


122456

Dũng
Thể loại: ẢNH HÀI, ẢNH CHẾ
3554 lượt xem    29 Tháng 4 2017 lúc 11:05


Thánh Nô nhanh trí

tuan linh
Thể loại: ẢNH HÀI, ẢNH CHẾ
3508 lượt xem    10 Tháng 8 lúc 15:41


Nhiều cái đố

luong hieu
Thể loại: ẢNH HÀI, ẢNH CHẾ
3505 lượt xem    25 Tháng 3 2017 lúc 08:53


Lỗi không dấu tai hại quá các thánh ạ

luong hieu
Thể loại: ẢNH HÀI, ẢNH CHẾ
3476 lượt xem    23 Tháng 12 lúc 16:03