Đăng ngày 1 Tháng 5 2016 lúc 21:56 | Cập nhật lúc: 1 Tháng 5 2016 lúc 22:00

Phù thủy là con gái thì gọi là mụ phù thủy còn phù thủy là con trai thì gọi là lão phù thủy

chổi bayphù thủy
Ảnh liên quan