Đăng ngày 22 Tháng 1 2017 lúc 10:10 | Cập nhật lúc: 22 Tháng 1 2017 lúc 10:11

Xuân Bắc làm thơ tuy hay nhưng gặp phải câu thơ đối đáp của giáo sư Cù Trọng Xoay thì lần sau chắc Xuân Bắc không dám làm thơ nữa :D

hỏi xoáy đáp xoayảnh chếảnh hài hước
Ảnh liên quan