Đăng ngày 29 Tháng 5 2016 lúc 17:31 | Cập nhật lúc: 29 Tháng 5 2016 lúc 17:32

Một thực tế đúc kết từ các cụ ngày xưa đó là Anh hùng không qua được ải mỹ nhân

những câu nói hay và ý nghĩacâu nói vuiảnh vuiảnh hài hước
Ảnh liên quan