Đăng ngày 2 Tháng 5 2016 lúc 11:10 | Cập nhật lúc: 2 Tháng 5 2016 lúc 11:10

Thông minh như doremon cũng có lúc bị nobita xỏ mũi

hoạt hìnhdoremonnobita
Ảnh liên quan