Doreamon chế thơ - Dẫm tàn đời hoa

Memory Memory
5 Tháng 6 2016 lúc 20:27

5448 Lượt xem

Đăng ngày 5 Tháng 6 2016 lúc 20:27 | Cập nhật lúc: 5 Tháng 6 2016 lúc 20:40

Ra đường gặp cánh hoa rơi; Giơ chân dẫm nát không chơi hoa tàn; Ra đường gặp cánh hoa tàn; Dẫm thêm phát nữa cho tàn đời hoa - Doreamon chế thơ

doreamon chế thơdoreamon chếtruyện doreamon
Ảnh liên quan