Doreamon chế thơ - Doreamon ngẫu hứng hát

Memory Memory
5 Tháng 6 2016 lúc 20:05

3193 Lượt xem

Đăng ngày 5 Tháng 6 2016 lúc 20:05 | Cập nhật lúc: 5 Tháng 6 2016 lúc 20:39

Buồn là nhiều khi điên là hú; Buồn là nhiều lúc hú như điên; Buồn là nhiều khi không thèm đói; Buồn là nhiều lúc nói như điên - Doreamon chế thơ

truyện doreamondoreamon chế thơdoreamon chế
Ảnh liên quan