Doreamon chế thơ - Em xinh là bởi nhiều người xấu hơn

Memory Memory
5 Tháng 6 2016 lúc 20:30

4085 Lượt xem

Đăng ngày 5 Tháng 6 2016 lúc 20:30 | Cập nhật lúc: 5 Tháng 6 2016 lúc 20:40

Mình ngu nhiều kẻ ngu hơn; Cho nên được gọi thông minh hơn người; Em xinh đâu bởi nụ cười; Em xinh là bởi nhiều người xấu hơn - Doreamon chế thơ

truyện doreamondoreamon chế thơdoreamon chế
Ảnh liên quan