Doreamon chế thơ - Ngồi gần con gái không sờ là ngu

Memory Memory
5 Tháng 6 2016 lúc 20:25

4751 Lượt xem

Đăng ngày 5 Tháng 6 2016 lúc 20:25 | Cập nhật lúc: 5 Tháng 6 2016 lúc 20:40

Bước chân vào quán đèn mờ; Ngồi gần con gái không sờ là ngu; Thà rằng cắt tóc đi tu; Còn hơn gặp gái mà ngu không sờ - Doreamon chế thơ

truyện doreamondoreamon chế thơdoreamon chế
Ảnh liên quan