Doreamon chế thơ - Nobita hỏi gương thần

Memory Memory
5 Tháng 6 2016 lúc 20:08

6773 Lượt xem

Đăng ngày 5 Tháng 6 2016 lúc 20:08 | Cập nhật lúc: 5 Tháng 6 2016 lúc 20:39

Gương kia ngự ở trên tường; Bao giờ ta gặp được người ta yêu; Gương cười gương bảo lại rằng; Mặt mày mà có người yêu tao cùi - Doreamon chế thơ

doreamon chếtruyện doreamondoreamon chế thơ
Ảnh liên quan