Doreamon chế thơ - Vô cùng đẹp trai

Memory Memory
5 Tháng 6 2016 lúc 20:35

4806 Lượt xem

Đăng ngày 5 Tháng 6 2016 lúc 20:35 | Cập nhật lúc: 5 Tháng 6 2016 lúc 20:41

Ngồi buồn chả có một ai; Soi gương mới thấy đẹp trai vô cùng; Đem trai nhưng lại bị khùng; Bị khùng mới ngỡ vô cùng đẹp trai - Doreamon chế thơ

truyện doreamondoreamon chế thơdoreamon chế
Ảnh liên quan