Đăng ngày 30 Tháng 4 2016 lúc 12:21 | Cập nhật lúc: 30 Tháng 4 2016 lúc 12:22

Khi bạn yếu thế hơn đối thủ, bạn phải dùng Như lai thần trưởng để gọi bạn tiếp sức để chống lại đối thủ

con trai
Ảnh động liên quan