Bố tôi là kẻ nói dối - Video ý nghĩa về cuộc sống

---Tương lai của con trẻ luôn đáng với mọi sự hy sinh---

Daddy is the sweetest daddy in the world

Daddy is the most handsome... The smilest... The Most clever, The Kindest

He is my superman

Daddy wants me to do well at the school

Daddy is just great. But... He lied

he lied about having a job

he lied that there is a lot of money

he lied that he was not tired

he lied that he was not hungry

he lied that we have everything

he lied about his happiness

He lied... Because of me

I love Daddy...

--- A child’s Future is worth every saccrifice ---

Bố là người bố ngọt ngào nhất trên thế giới

Bố đẹp trai nhất trên đời, vui vẻ, thông minh nhất và tốt bụng nhất.

Bố là siêu nhân trong lòng tôi

Bố muốn tôi học tốt tại trường

Bố chắc chắn là người tuyệt vời. Nhưng... Bố nói dối

Bố không có việc làm

Bố nói dối là có nhiều tiền

Bố nói dối rằng bố không mệt mỏi

Bố nói dối rằng bố không đói

Bố nói dối rằng chúng tôi có tất cả

Bố nói dối về hạnh phúc của bố

Bố nói dối... Là vì tôi

Tôi yêu bố...

---Tương lai của con trẻ luôn đáng với mọi sự hy sinh---

Xem Video