Những câu nói kinh điển của các táo quân năm 2017

Các Táo quân đã mượn những câu nói, vần thơ để châm biếm về các vấn đề được nhắc đến nhiều nhất trong năm.

Em đẹp em có quyền

Cô Đẩu đã không ngại khi nói về quyền lực của người đẹp là có thể làm mọi việc mình thích mà không cần phải nói lý do.

Cây xanh quý hay Táo quý

Các Táo đã tỏ ra bức xúc trước việc Thiên Lôi phân vân không chặt cây xanh nghìn tuổi trong khi ở hạ giới tỏ ra rất quyết đoán.

Mình thích thì mình làm thôi

Dù công việc chốn thiên đình bận rộn nhưng Cô Đẩu vẫn không quên cập nhật những câu nói 'bất hủ' nơi hạ giới.

Điểm ngập lụt giờ chỉ còn lại một

Nam Tào đã chỉ ra được một điểm mạnh mới mà ngay cả Táo môi trường cũng không thể nào nghĩ đến về tình trạng ngập lụt nơi hạ giới.

Nam Tào làm thơ con cóc

Trước việc bị mọi người ngó lơ Nam Tào đã xúc động và 'xuất khẩu thành thơ' ngay giữa thiên đình.

Táo Công chức làm thơ chia tay Nam Tào

Trước tình cảnh xúc động khi Nam Tào bị cách chức, Táo công chức đã không kiềm được xúc động.

Chúng nó có dạy nhưng quên mất

Trước phản ứng gay gắt của Bắc Đẩu, Nam Tào đã có cách làm hạ nhiệt hết sức tài tình bằng câu nói cực kỳ gây sốc.