Các bài viết "táo quân 2017". Có "1" kết quả tìm thấy.

Những câu nói kinh điển của các táo quân năm 2017
Đăng bởi Memory

Các Táo quân đã mượn những câu nói, vần thơ để châm biếm về các vấn đề được nhắc đến nhiều nhất trong năm.

Xem tiếp