Đánh thức bóng ngủ

Xem những bài liên quan:

Đánh thức bóng ngủ

Kết nối ít nhất ba quả bóng đang ngủ cùng màu để đánh thức chúng. Trong mỗi cấp độ bạn được đưa ra chỉ một số lượng nhất định các chuyển động, do đó bạn có để đạt được các mục tiêu cấp độ trước khi di chuyển ra khỏi hoặc bạn bị mất. Bạn phải quan sát và đưa ra quyết định nhanh để không lãng phí thời gian và đạt điểm số cao. Với đồ họa đầy màu sắc, nhân vật hài hước và 30 cấp độ đầy thử thách Sun Charms là một trong những game trải nghiệm sẽ giữ cho bạn giải trí liên tục.

Tags: Kỹ năng