Game 1 + 2 = 3

Game 1 + 2 = 3

1 + 2 = 3 là đơn giản, vui vẻ và trò chơi toán học giáo dục, trong đó tất cả các phép toán được thiết kế xung quanh các con số 1, 2, 3 và các toán tử cộng và trừ. Ngay cả những câu trả lời sẽ luôn là 1 hoặc 2 hoặc 3. Âm thanh dễ dàng? Nó là! Nhưng chờ đợi! Có một sự khác biệt với những nhiệm vụ, những đứa trẻ phải giải quyết trong trường học: Bạn chỉ có 3 giây thời gian để tính toán hoặc quyết định những gì có thể là câu trả lời chính xác! Tăng điểm số của bạn với mỗi phép toán giải quyết liên tiếp và mở khóa những thành tựu trong khi bạn chơi. Hãy nhận biết, các công việc sẽ dễ dàng trong đầu, nhưng ngay sau các trò chơi sẽ trở thành một thách thức đầy trí tuệ và hấp thụ! Chơi 1 + 2 = 3 miễn phí và chứng minh rằng bạn thông minh hơn sáu tuổi!

Tags: Game trí tuệGame kỹ nănggame cổ điển