Game Matt và Toán

Game Matt và Toán

Matt vs Toán là một trò chơi vui nhộn brainteaser trong đó bạn có để giải quyết các phương trình có vẻ đơn giản được thiết kế xung quanh các con số 1, 2 và 3. Ba số, hai nhà khai thác và ba kết quả để lựa chọn, đây là tất cả nó cần để làm thực sự Trò chơi tuyệt vời. Điều này có vẻ dễ dàng như 1, 2, 3 đối với bạn? Liệu nó thậm chí có vẻ quá dễ dàng đối với bạn? Vâng, các cấp độ đầu tiên là dễ dàng thực sự. Nhưng sau một giải quyết hơn một vài phương trình và chơi cho một số phút, trò chơi sẽ nhanh chóng trở thành một brainteaser thử thách và rất nghiện! Chơi Matt vs Toán hiện nay và giải quyết hơn 130 cấp độ vui vẻ đầy thách thức và khó khăn!

Tags: Game trí tuệGame kỹ nănggame lắp ghép