Game xuống đồi

Xem những bài liên quan:

Game xuống đồi

Game xuống đồi (Down The Hill) là một trò chơi giải trí cao giúp bạn giải trí cho nhiều giờ. Bạn di chuyển ngọn núi xuống. Bạn chỉ cần chạm nhẹ phải trái hoặc để bắt đầu gốc của bạn. Nhưng bạn cần phải nhận thức tất cả các mối nguy hiểm theo cách của bạn.

Đồ họa tuyệt vời, đơn giản nhưng là trò chơi đầy thách thức và mức độ tạo ra ngẫu nhiên là một hỗn hợp gây nghiện sẽ giúp bạn kết nối với màn hình trong một thời gian dài.

Tags: Cổ điểnKỹ nănghành động phi thường