Các bài viết "mèo". Có "3" kết quả tìm thấy.
Con mèo dí súng vào đầu con chuột rồi hỏi:

- 1 + 1 = mấy ?

- Dạ ! = 2 ạ !

'Pằng' ! Con mèo thổi khói súng: Mày đã biết quá nhiều.

Vẫn…

Xem tiếp >>


0 0