đãng trí mặt cười

1 nhà bác học già đi tàu điện, ông chợt quên là mk để tấm vé ở đâu. ông liền lục sục tìm vé. may sao nhân viên soát vé nhận ra ông và ko thu vé của ông, nhưng ông vẫn tìm. nhân viên thấy thế bèn hỏi:
- tôi đã bỏ qua vé của ông rồi mà tại sao ông vẫn tìm thế?
nhà bác học già cười, bảo:
- tôi vẫn phải tìm để còn biết xuống ga nào chứ.
Đăng ngày 16 Tháng 6 2019 lúc 14:56 | Cập nhật lúc: 10 Tháng 7 2019 lúc 00:28
Truyện liên quan