ĐỪNG ĐÙA VỚI NÔ

khi co kẻ để ý xe bạn.Bạn hãy làm như Nô,đem theo 1 hộp diêm khi họ tới lấy ra mở nắp xăng và quẹt diêm đưa lại nắp xăng và nói giờ mày muốn sao!
Đăng ngày 19 Tháng 4 2019 lúc 11:01 | Cập nhật lúc: 6 Tháng 5 2019 lúc 00:19
Truyện liên quan