CHÚ CHÓ KÊU NGẠO
1 0
- ĐỀ: TẢ CON LỢN

+ NHÀ EM CÓ NUÔI MỘT CON LỢN, NÓ CÓ BA CHÂN. KHI NÓ NẰM THÌ CHÂN CO CHÂN DUỖI.

- ĐỀ: HÃY TẢ CẢNH MƯA RƠI

+ TRỜI ĐANG TRONG XANH, BỖNG TỪ…

Xem tiếp >>


0 0