ahihi
0 0

Phạt

Một anh chàng nọ được bạn bè rủ đi nhậu nhưng vì tới trễ nên vừa ngồi vào bàn, chúng bạn đã đồng thanh hô:

- Đến muộn! Phạt! Phạt nặng!

- Thế là anh ta uống một…

Xem tiếp >>


2 0