Cô giáo hỏi Hoàng ;
- Ngựa chạy nhanh là gì ?
Hoàng trả lời ;
- Là phi nước đại , cô ả !
Co giao hoi :
- Ngua chay cham la gi ?
Hoang :
- La phi nuoc…

Xem tiếp >>


2 0